• Standaard header

general_news

 • Verruimde openingstijden weekend

  Door de huidige maatregelen zijn onze openingstijden aangepast   ...

  Lees meer
 • Warming Up Ultimate Performance Gym

  Waarom die lange warming up?

  Lees meer
 • Welkom Kasia

  Nieuwe instructeur Kasia

  Lees meer
Meer nieuws

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op ultimateperformancegym.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Ultimate Performance GYM met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Ultimate Performance GYM niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ultimate Performance GYM garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Ultimate Performance GYM via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Ultimate Performance GYM wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Ultimate Performance GYM links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Ultimate Performance GYM worden aanbevolen. Ultimate Performance GYM aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Ultimate Performance GYM niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Ultimate Performance GYM behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ultimate Performance GYM of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Ultimate Performance GYM behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Nieuws

 • Verruimde openingstijden weekend

  Door de huidige maatregelen zijn onze openingstijden aangepast   ...

  Lees meer
 • Warming Up Ultimate Performance Gym

  Waarom die lange warming up?

  Lees meer
 • Welkom Kasia

  Nieuwe instructeur Kasia

  Lees meer
Meer nieuws